Forskningsbakgrund

Intervju om Anknytningsstil - IAS

Centrum för Anknytningsintervju


Forskningsbakgrund - IAS


Intervju om Anknytningsstil – IAS är en vetenskaplig, standardiserad intervju, som har använts i ett stort antal studier runt om i världen. Intervjun utvecklades ursprungligen för forskning om kvinnor och depression, där sambandet mellan depression och kvaliteten på stöd och relationen med partner undersöktes. Studier har visat att väsentligt otrygg anknytningsstil utgör en sårbarhetsfaktor för depression. Otrygg anknytning har också visat sig ha samband med låg självkänsla, otillräckligt stöd, problem i förhållandet samt erfarenheter av omsorgssvikt i barndomen. Det finns vidare en överensstämmelse mellan otrygg anknytningsstil och svårigheter i att vara en tillräckligt bra förälder. IAS har visat god tillförlitlighet i studier i olika kulturella sammanhang och tillförlitligheten mellan bedömare dvs. interbedömarreliabiliteten är hög.