Användningsområde

Intervju om Anknytningsstil - IAS

Centrum för Anknytningsintervju


Användningsområde för Intervju om Anknytningsstil - IAS


Intervju om Anknytningsstil – IAS används i Sverige både i forskning och i praktiskt socialt arbete. Forskningsmässigt undersöks vid Göteborgs universitet anknytningsstilen hos familjehemsföräldrar, blivande adoptivföräldrar samt omsorgssviktande föräldrar. I det praktiska arbetet används IAS idag som en del i adoptionsutredningar, familjehemsutredningar samt barnavårdsutredningar. Den används också inför stöd- och behandlingsinsatser och som en del i familjerättsliga utredningar. För att kunna använda resultaten av IAS på bästa sätt krävs att man har god kunskap om anknytningstänkandet.